MỘT VÀI TÀI LIỆU LIÊN QUAN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM KHẢO
STT Tóm tắt nội dung tài liệu download
1 Danh sách các kiểu loại sơ mi rơ moóc đã được cơ sở sản xuất xác nhận được điều chỉnh giá trị KLTB theo thiết kế
2 Danh sách các Sơ-mi Rơ-moóc điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
3 Danh sách xe tải tự đổ khối lượng từ 10 tấn trở lên có kích thước thùng lớn
4 Danh sách xe tải tự đổ khối lượng toàn bộ trên 10 tấn có kích thước thùng hàng phù hợp Thông tư 32
5 Hướng dẫn lựa chọn ô tô thân liền, ô tô Đầu kéo và Sơ mi rơ moóc. Phương pháp xếp tải trên Sơ mi rơ moóc để thỏa mãn điều kiện giới hạn tải trọng trục xe
6 Nguyên tắc xác định và ghi nhận vị trí trọng tâm hàng hóa chuyên chở của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ
7 Danh sách các cơ sở đăng ký thi công điều chỉnh thay đổi vị trí chốt kéo và (hoặc) vị trí cụm trục SMRM (Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật)
8 Tài liệu hướng dẫn tính toán và điều chỉnh Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông đối với Sơmi Rơmooc.
9 Danh sách xe tải tự đổ khối lượng toàn bộ trên 10 tấn có kích thước thùng hàng phù hợp Thông tư 32
10 Ví dụ minh họa cắt giảm chiều dài Xitéc theo Hướng dẫn 3059/ĐKVN-VAR ngày 25/7/2014 của Cục Đăng kiểm VN . Chủ phương tiện, lái xe Xitéc tham khảo để cắt giảm thể tích Xitéc, đảm bảo khối lượng cho phép chuyên chở tham gia giao thông.
11 Các biểu mẫu của Hướng dẫn 524/ĐKVN-VAR về thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
12 Danh sách xe tải tự đổ, xe xi-téc có thể tích thùng hàng/ xi-téc lớn
13 Danh sách các ô tô xi téc và sơ-mi rơ-moóc xi téc chở xi-măng rời
14 Các biểu mẫu của Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Đăng ký phương tiện Thủy nội địa