MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM KHI KHÔNG LẮP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ
 Lộ trình gắn Thiết bị định vị định vị giám sát hành trình Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các xe tải sẽ phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe tải bắt đầu từ các mốc:
-    1/1/2016, xe tải có trọng lượng trên 10 tấn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
-    1/7/2016, xe tải có trọng lượng từ 7 đến 10 tấn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
-    1/1/2017, xe tải có trọng lượng từ 3,5 đến 7 tấn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
-    1/7/2018, xe tải có trọng lượng dưới 3.5 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình Như vậy, tính tới thời điểm này thì xe tải có trọng tải từ 7 đến 10 tấn là đối tượng thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình. Vậy nên nếu các xe vi phạm sẽ có mức xử phạt như sau   

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ra ngày 17/11/2014 có quy định: Điều 24 mục 3. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (đối với loại xe có quy định phải gắn thiết bị) hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. Ngoài ra, đối với xe tải chưa lắp thiết bị giám sát hành trình theo đúng thời hạn cũng sẽ không được các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố cấp phù hiệu gắn trên xe để lưu hành trên đường. 
THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC