TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa : Năm BH : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN
STT SỐ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC TẢI VỀ
1 35/2015/VAR Danh sách xe tải tự đổ khối lượng toàn bộ trên 10 tấn có kích thước thùng hàng phù hợp Thông tư 32 15/04/2015 15/04/2015 Download
2 4703/BGTVT-KHCN Tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/04/2015 15/04/2015 Download
3 1151/ÐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện văn bản số 4209/BGTVT-VT ngày 06/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải (điều chỉnh kích thước thùng xe tải tự đổ để phù hợp quy định) 08/04/2015 08/04/2015 Download
4 24/2015/NÐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 01/05/2015 Download
5 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 31/12/2014 10/03/2015 Download
6 86/2014/TT-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham giam giao thông trong phạm vi hạn chế 31/12/2014 15/03/2015 Download
7 16360/BGTVT-VT Triển khai thực hiện một số giải pháp về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô 22/12/2014 22/12/2014 Download
8 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19/12/2014 15/02/2015 Download
9 72/2014/TT-BGTVT Sửa đổi một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 12/12/2014 15/02/2015 Download
10 111/2014/NÐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn của phương tiện thủy được phép nhập khẩu 20/11/2014 05/01/2015 Download
11 65/2014/TT-BGTVT Định mức khung kinh tế-kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 10/11/2014 01/01/2015 Download
12 63/2014/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 07/11/2014 01/01/2015 Download
13 62/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 07/11/2014 01/06/2015 Download
14 53/2014/TT-BGTVT Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 20/10/2014 01/12/2014 Download
15 3771/QÐ-BGTVT Phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 06/10/2014 01/01/2015 Download
16 4305/ÐKVN-TC Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 03/10/2014 01/11/2014 Download
17 42/2014/TT-BGTVT Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xitéc, xe tải tham gia giao thông đường bộ 15/09/2014 01/11/2014 Download
18 133/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 11/09/2014 01/11/2014 Download
19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014 01/12/2014 Download
20 86/2014/NÐ-CP Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014 01/12/2014 Download
1 - 20   52